• Where I am:

Nietzsche’s Reversal of Platonism and..

ID

 

Nietzsche’s Reversal of Platonism and the Simulacrum
Vanessa Freerks
(Sofia University “St. Kliment Ohridski”)

Download document.